Τι ειναι portal

Το Web Portal είναι μια εξελιγμένη πλήρως παραμετροποιήσιμη ιστοσελίδα της οποίας όλα τα περιεχόμενα λειτουργίες και ιδιότητες μπορούμε μέσα από ένα πλούσιο διαχειριστικό περιβάλλον να το αλλάξουμε κατά περίσταση.

Επιτρέπει τη λειτουργία πολλαπλών χρηστών, διαβάθμισης δικαιωμάτων, ποικίλες λειτουργίες όπως διενέργεια ψηφοφοριών, διαμοιρασμό αρχείων, ενότητες, κατηγορίες, Newsletters, Events calendar (ημερολόγιο) και πολλές πολλές άλλες

Η κατασκευή Portal για μια επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο όχι μόνο της διαδικτυακής της παρουσίας, αλλά με τη κατασκευή του Portal ίσως θα μπορούσατε να χαράξετε μια νέα δυναμική προσέγγιση στις υπηρεσίες ή και προϊόντα τα οποία διαθέτεται.