Δείγματα Εικονικών Αεροπορικών Εταιριών

  • imperial-va.com

    Imperial VA

    Η Hellenic Imperial Virtual δημιουργήθηκε για να εξομοιώσει την πραγματική λειτουργία της Hellenic Imperial Airways.Η εταιρία έχει σα βάση το Ελευθέριος Βανιζέλος και είναι ενεργή για πολλά χρόνια στην Ελλάδα.

    Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί σε phpVMS, Programming php
  • impirial-va.comImperial VA